Een interactieve online training? Hoe dan?

Natuurlijk willen deelnemers onder de aangescherpte regels weten of hun geplande training wel of niet doorgaat. De driedaagse intervisietraining heb ik al een keer verzet, zou fysiek doorgaan en nu toch weer niet. Het is fijn dat ik goede ervaringen heb opgedaan met online begeleiden van intervisie, coaching en supervisie. Zelfs de online trainingen met een trainingsacteur verlopen verassend goed.

Positiever dan ik had verwacht

Deelnemers vinden het prettig als de online bijeenkomsten gestructureerd verlopen. Actief deelnemers het woord geven, werken in subgroepen, vragen stellen of feedback geven via de chat, terugkoppeling met scherm of whiteboard delen. Inmiddels kent iedereen de mogelijkheden van beeldbellen wel. De reacties zijn positiever dan ik had verwacht!

Doen en ervaren 

Om te komen tot verdieping, verbinding en integratie. Blijft de vraag. Hoe breng ik het leren op meerdere lagen ook online op een interactieve manier tot stand? Middels niet-talige reflectie, diverse werkvormen en ervaringsgerichte methodieken.

Hoe?

De interactieve online intervisie training omvatten een mix van interventies: 

 • Voorbereidende opdrachten thuis
 • Online les via zoom
 • Intervisiemethoden oefenen in subgroepen
 • Feedback
 • Reflectieve variaties
 • e-mail begeleiding
 • online coach moment 

Deze online intervisietraining biedt jou handvaten om intervisie te begeleiden en te implementeren binnen je werk. 

Data 

De intervisie training is volledig online en vindt plaats op drie zaterdagen:

 • 28 november 2020
 • 12 december 2020
 •   9 januari 2021

In 2021 starten er intervisie trainingen op vrijdagen en woensdagen.

Meld je aan via: https://gorrycleven.com/organisatie-begeleiding/

Zekerheid

“Meer zekerheid in de uitvoering”, was een van de reacties uit de evaluatie van de driedaagse intervisietraining van dit jaar. 

Vaak zijn professionals in staat intervisie zelf vorm te geven. Echter als professionals elkaar in de uitvoering van het werk tegenkomen of afhankelijk zijn van elkaar in die uitvoering blijkt het lastiger intervisie zelf vorm te geven. Andere dynamieken kunnen dan de overhand krijgen waardoor het hanteren van de structuur die intervisie nodig heeft lastig blijkt.

Regelmatig is dat terug te voeren op de basisbehoeften in contact. Die ook tijdens intervisie van belang zijn.

 • Ben ik in beeld? Word ik gezien? 
 • Heb ik enige mate van invloed? Is er aandacht als ik spreek? 
 • Is de afstand nabijheid passend voor mij? Kan ik grenzen en ruimte geven?

Tijdens de intervisie-training is aandacht voor parallelprocessen in de werkrelatie, de samenwerking met anderen. Intervisie methoden staan centraal om te ervaren welke methode past bij jou of bij de inbreng. Professionele identiteit is een bril om naar loopbaanontwikkeling te kijken. Het doel van de training is de deelnemers toe te rusten om intervisiegroepen te gaan begeleiden. Dat is gelukt, de training werd beoordeeld met een 8,8 en deelnemers ervaren meer zekerheid in de uitvoering na afloop.

De intervisie training voor 2020 staat alweer gepland, meer info hierover

Er worden intervisiegroepen gestart voor zzp-ers. Ben je op zoek naar een intervisiegroep, meld je hier aan als belangstellende.

Verkeerde Verwachting

Jaarlijks vindt in mei de afrekening van de auteursvergoeding en de repro-rechten plaats. Ik had me ingesteld op een nihil bedrag. Vorig jaar liet de uitgever namelijk al weten dan mijn boek In Scène niet meer herdrukt gaat worden. Zo ook Het Teamraster, een spel voor teambegeleiding en ontwikkeling. Nu is dat met een uitgave uit 2004 en 2008 heel begrijpelijk. Immers het wetenschappelijk gehalte van  dramatherapie en ervaringsgerichte werkvormen waar In Scene over gaat is sindsdien toegenomen dat een herziene versie of een actueler boek op zijn plaats is.

Zo ook met het Teamraster en het boek Teams in Welzijn en Gezondheidszorg. Geschreven nog vlak voordat de zelf-organiserende teams een hype werd. Het spel biedt teams en organisaties een handvat in de volgende stap in hun ontwikkeling. Het boek biedt informatie over wat er in teams en organisaties van invloed is. Is het boekentijdperk voorbij, lezen mensen nog of speuren we liever het WWW af om informatie te vergaren?

Bij de jaarlijkse afrekening bleek dat mijn boek over Teams in welzijn en gezondheidszorg in tien jaar nog nooit zo goed verkocht was. Een enorme verassing. Wat is er aan de hand in teams en op welke vragen geeft het boek antwoord?

Ik zie de schaalvergroting en het stoeien met instrueren, coachen, delegeren of zelfsturen. Ik zie het vertrek van kennis en het onvermogen van organisaties om hun kennis te borgen. Ik zie de komst van jonge professionals die hun rol en taak snel onder de knie hebben, maar nog niet voor vol worden aangezien. Ik zie professionals die onder druk staan. Problemen en oplossingen die worden geïndividualiseerd. Alsof er minder tijd is voor reflectie, een geïntegreerde analyse van kansen en problemen.

Het boek stelt de medewerker centraal als professional, teamlid en onderdeel van een organisatie. Het boek staat ook stil bij de rol een instellingssupervisor. Ik had de verwachting dat de inhoud achterhaald zou zijn. Niets blijkt minder waar. Daarom vind ik het boeiend om workshops over organisatieprocessen, teamdynamiek of parallelprocessen te geven 

Terug en vooruit

Ruim tien jaar geleden verhuisde ik met mijn bedrijf, In Scène, naar Strijp-S. Destijds waren de laatste resten van de ‘verboden stad’ nog duidelijk zichtbaar. Zoals de slagboom van Philips aan de Glaslaan waar ondernemers en bezoekers zich moesten melden.

Sinds die tijd is de ontwikkeling van het gebied in volle gang. Ik ben altijd al geboeid geweest door grote bouwprojecten. Een bouwplaats waar afbraak, grondwerk en heropbouw plaats maakt voor iets nieuws. De inrichting en de ontwikkeling van dit meerjarenproject zijn te volgen via de site van Strijp-S

Binnen In Scène heb ik me het afgelopen jaar ook met herinrichting bezig gehouden. Wat blijf ik doen en wat stoot ik af? Dit snoeien was nodig om ruimte te maken voor schrijven, een familieverhaal, een roman, een studieboek. In bouwtermen zou je zeggen het bestek is klaar de aannemer kan beginnen.

Inmiddels heb ik mijn praktijk weer anders ingericht en zijn de trainingen voor dit jaar zijn weer gepland. Drie trainingen staan daarin centraal:

Alle trainingen zijn geaccrediteerd door de LVSC en de Intervisetraining ook door Registerplein.

Vastzitten in vechten of vluchten

De aandacht voor ervaringen in de vroegste kinderjaren is weer groeiende. Door de kennis over stress en hoe je alarmsysteem vanaf de conseptie ervaringen opgeslagen heeft in fysieke sensaties. Door de kennis over wat er in het brein en lichaam gaande is wanneer er zich stress situaties voordoen en oude sporen eveneens geactiveerd worden. Niemand kan dat beter verwoorden dan Bessel van der Kolk en Erik Scherder.  Bessel van der Kolk doet al meer dan 25 jaar onderzoek naar de werking van het brein bij o.a. trauma. Zijn werk  The body keeps the score werd vorig uitgebracht in het Nederlands onder de titel Traumasporen. Erik Scherder kennen we o.a. vanwege zijn colleges over bewegen en muziek. Hij is een voorstander van creatieve expressie  vanwege de positieve effecten ervan op het brein.

De eerste week van oktober zal voor de eerste keer de week van de vaktherapie plaatsvinden. Door heel Nederland zijn er workshops te volgen. Ik richt me die week graag op praktijkhouders die overwegen multidisciplinair te gaan werken of nieuwsgierigen die de Kracht van ervaren willen meemaken.

Naasten betrekken?

Verschillende opvattingen kom ik tegen als het gaat om betrekken van naasten. Of het nu om partner, ouders, vrienden, collega, werkgever gaat. Wel, niet, privacy, geen tijd voor, bij elk evaluatiemoment, altijd om terugval te voorkomen. Mijn klant wil dat niet. Bij supervisie betrek ik nooit anderen, bij coaching afhankelijk van de contractering, bij re-integratie vrijwel altijd, bij therapie wisselend.

Regelmatig overleg ik met een bedrijfsarts en een leidinggevende als het gaat om de re-integratie stappen van een klant. Dit is dan vaak op verzoek van een van de partijen. Het heeft meestal tot gevolg dat de klant in een beter passend tempo terug kan keren naar werk. Zijn of haar grenzen serieuzer neemt en leert aan te geven.

Bij de vraag of we naasten zullen betrekken gedurende een traject zie ik vaak eerst wat onwennigheid. “Ik wil niemand tot last zijn” is een vaak gehoorde reactie. Je hoeft ook niet alles prijs te geven, natuurlijk blijft het van belang om als klant regie te houden over wat besproken wordt. Als klanten werkelijk de stap zetten ervaren ze vaak opluchting. Zie ik een versterkt gevoel van erkenning. Het samen delen, luisteren naar elkaar, zorgt voor verbinding. Soms werkt het niet zoals gedacht en krijg je een inkijk in de pijnlijke interactie tussen mensen.

Momenten waarop ik het belangrijk vind en dit belang benadruk zijn momenten waarop ik zie dat iemand niet uit zichzelf steun zoekt, waarin er problemen liggen in de dynamiek met anderen. Maar ook in de evaluatie of de afronding van een traject.

Ik ben benieuwd naar de overwegingen van anderen. Hoe doe jij dat? Wat zijn je overwegingen of je ervaringen?

3 daagse training lichaamsbeleving

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ben je docent, coach, therapeut of 4de jaars student werkzaam met mensen met angst, depressie, PTSS of een eetstoornis. Dan kun je nog voor de zomer de 3 daagse training lichaamsbeleving te volgen.

Deze training is ten opzichte van eerdere jaren herzien met de laatste inzichten op het gebied van de Body-Mind-Brain connectie.

Voor verdere informatie klik training lichaamsbeleving

Maak je niet klein. Blijf staan!

Maar je niet klein, blijf staan en voel de kracht van zelfwaardering. Mensen met vertrouwen zitten lekker in hun vel, geloven in zichzelf en hun omgeving, kijken positief naar het leven. Zij zien mogelijkheden in het leven, in werk en in de combinatie van werk en privé. Ben je gewend anderen op een voetstuk te plaatsen en jezelf klein te maken. Goed te luisteren naar anderen en je eigen ervaringen voor je te houden. Je te verontschuldigen voor je eigen ruimte en de ander alle vrijheid te bieden?

Acht tips om daar verandering in te brengen:

 1. Wees je bewust van je uitstraling. Je houding, je blik, je energie. Mensen die stralen zijn goed geaard, in contact met zichzelf en hebben oog voor hun omgeving.
 2. Blijf jezelf: je ademhaling, je gebaren, je beweging, je stem, je glimlach, je mimiek is je persoonlijke DNA. Als je je lang hebt aangepast ben je dit kwijt geraakt. Zoek uit wie je werkelijk bent.
 3. Sta stil bij de dingen die lukken. Schrijf ze op, eindig er de dag mee, geef jezelf een compliment en deel het met anderen.
 4. Daag jezelf uit. Stel een klant bellen of een lastig gesprek voeren niet uit. Blijf rustig staan naast een intimiderende collega en herpak je ademhaling.
 5. Stop met de zaken waar je niet verantwoordelijk voor bent. Stoppen is een kunst. Ben duidelijk over je wensen, dan kunnen anderen naar mogelijkheden kijken.
 6. Beoordeel jezelf realistisch. Maak je niet meer en niet minder dan een ander. Heb je een kritische innerlijke stem, ga in dialoog met je bemoedigende stem.
 7. Formuleer stappen en verbeterpunten. Neem jezelf en je werkzaamheden onder de loep. Overweeg of je nog gezond en ethisch bezig bent.
 8. Verwacht niet alles van jezelf tegelijk. Er is een heel leven om te werken, te leven en lief te hebben.

Planning regiobijeenkomsten Brabant coaches en supervisoren 2015

voor en regio Brabant zijn de data gepland en is de inhoud bekend. Supervisoren en coaches kunnen zich opgeven via de site van de LVSC. De eerste workshop staat gepland op maandagavond 9 februari, is in ’s Hertogenbosch en gaat over Loopbaanopstellingen. Info en opgave via https://www.lvsc.eu/activiteitenoverzicht?field_region_tid%5B%5D=20