Wil je professioneel intervisie leren begeleiden? Wil je kunnen variëren in je stijl en methode? Wil je om kunnen gaan met de groepsdynamiek? Wil je inzicht in teamontwikkeling en parallel-processen? Dan is deze intervisie training jou op het lijf geschreven!

Intervisie is een begeleidingsvorm  waarbij professionals met elkaar in gesprek gaan. Met als doel hun professionaliteit te verbeteren. Dat betekent dat er altijd aandacht is voor de persoonlijke kant, de methodische kant en de ethische kant. Intervisie is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van het eigen functioneren of in het geval van teamintervisie het gezamenlijk functioneren.

Een intervisiegroep streeft naar een veilige omgeving zonder hiërarchie. De onderwerpen hebben betrekking op de inhoud van het werk en staan nooit los van wie jij bent. Ervaringen, gevoelens, overtuigingen, organisatie- team of groeps-dynamiek, parallelprocessen, persoonlijke & professionele indentiteit invalshoeken komen aanbod. In de training oefenen we verschillende methodieken.

Begeleiding van intervisie vraagt om meerdere competenties. Naast het bewaken van de tijd en structuur,  samenvatten en doorvragen. Is het belangrijk een betrouwbare omgeving te bieden, te spiegelen en de dynamiek te bespreken. Tijdens de intervisie-training leren de deelnemers over hun eigen stijl, professionele identiteit in relatie tot persoonlijke patronen.

Leeropbrengst: Na deze intervisie-training ben je in staat:

  • om zelfstandig een intervisiegroep te begeleiden
  • intervisie binnen je organisatie te implementeren
  • diverse werkvormen in te zetten

Deze interactieve online intervisie training bestaat uit 3 dagdelen training, 3 intervisies en 3 individuele coachingsessies:

De trainingsdagdelen zijn gepland op woensdagen: 21 april,19 mei en 16 juni 2021

en op vrijdagen: 3 en 26 november, 17 december 2021

Start telkens om 09.30 uur.

Tijdsinvestering: 24 uur contacttijd en 24 uur voorbereidingstijd

Accreditatie: 
LVSC – 6 PE – (leer)supervisoren, coaches en organisatiebegeleiders:                                                        Registerplein – 26 PE – Cliëntondersteuners, Gezinshuisouders, GGZ-agogen, Maatschappelijk werk, Sociaal Agogen, Register Sociaal Juridisch Dienstverleners, Sociaal Werkers                                                                             SKJ – 32 PE

Kosten € 750,= inclusief BTW, Leden LVSC ontvangen 10 % korting

Wilt u de intervisie-training incompany? Of heeft u begeleiding nodig bij de implementatie van intervisie? Neem contact op via het contactformulier of bel naar 06 53 94 41 47

Opgave voor de training, onder vermelding van de data, is direct mogelijk via gorrycleven@icloud.com