Intervisie is een methodisch groepsgesprek tussen professionals werkzaam in eenzelfde sector of vak. Gericht op het verbeteren van het eigen functioneren. Daarvoor kunnen ingebrachte onderwerpen persoonlijk, professioneel, methodisch en ethisch zijn.

Wil je professioneel intervisie leren begeleiden? Wil je in de methodiek van intervisie begeleiden kunnen variëren? Wil je de groepsontwikkeling van teams en samenwerken beter leren begrijpen dan is deze intervisie training iets voor jou!

Intervisie is een begeleidingsvorm  waarbij professionals elkaar ondersteunen in het verbeteren van hun functioneren en hun deskundigheid van het werk. Vaak is intervisie een professionele uitwisseling tussen medewerkers die werkzaam zijn in dezelfde sector en hetzelfde vakgebied.

Een intervisiegroep streeft naar een veilige omgeving zonder hiërarchie. De onderwerpen hebben vaak betrekking op de inhoud van het werk. Ervaringen, gevoelens, overtuigingen, organisatie- team of groeps-dynamiek, parallelprocessen, persoonlijke & professionele indentiteit en ethische vragen komen aanbod. Je maakt kennis met verschillende methodieken.

Begeleiding van intervisie vraagt om meerdere competenties. Naast het bewaken van de tijd en structuur,  samenvatten en doorvragen. Is het belangrijk een betrouwbare omgeving te bieden, te spiegelen en te reflecteren op de dynamiek. Tijdens de intervisie-training leren de deelnemers hun eigen stijl, de professionele identiteit in relatie tot persoonlijke patronen.

Tevens is er aandacht voor het geven van online intervisie.

Leeropbrengst Na deze intervisie-training ben je in staat om zelfstandig een intervisiegroep te begeleiden. Intervisie binnen je organisatie te implementeren.

Er is ruimte voor fysieke deelname en online deelname.

De training zal in Eindhoven gegeven worden op:

  • zaterdagen 28 november en 12 december 2020 en 9 januari 2021je kunt je ook al opgeven voor een latere datum
  • vrijdagen 12 februari, 19 maart, 21 april 2021
  • woensdagen 21 april,19 mei en 16 juni 2021

Telkens van 9.30 – 16.30 uur

Accreditatie: LVSC – 6 PE – (leer)supervisoren, coaches en organisatiebegeleiders / Registerplein – 26 PE – Cliëntondersteuners, Gezinshuisouders, GGZ-agogen, Maatschappelijk werk, Sociaal Agogen, Register Sociaal Juridisch Dienstverleners, Sociaal Werkers / SKJ in aanvraag.

Kosten € 750,= inclusief BTW, reader, lunch / 10 % korting voor LVSC leden.

Het is mogelijk de intervisie-training incompany te verzorgen of uw organisatie te begeleiden in de implementatie van intervisie.  Neem contact op voor een adviesgesprek of een offerte via het contactformulier of bel naar 06 53 94 41 47

Opgave voor de training, ivv data, is direct mogelijk via gorrycleven@icloud.com of via het contactformulier.