Intervisie is een begeleidingsvorm  waarbij collega’s elkaar ondersteunen in het verbeteren van hun functioneren, deskundigheid of kwaliteit van het werk. Een professionele uitwisseling tussen medewerkers die werkzaam zijn in hetzelfde vakgebied, eenzelfde taak of doelgroep.
Een intervisiegroep biedt een veilige omgeving zonder hiërarchie. De onderwerpen worden door de deelnemers zelf ingebracht. Dit eigenaarschap en samen vanuit verschillende perspectieven kijken is essentieel. Er zijn verschillende methodieken die toegepast kunnen worden in intervisie. Van belang is dat de intervisiemethode past bij de deelnemers.

In de rol van intervisie begeleider bied ik structuur, bewaak de tijd en de methode. Draag zorg voor beurtwisseling, samenvatting en afronding.
Voor ZZP-ers organiseer ik intervisie bijeenkomsten. We werken met een vaste groep van minimaal 5 en maximaal 8 professionals. Belangstelling? Meld je aan via het contactformulier Heb je vragen bel me dan via 06 53 944 147.

Een gedachte over “Intervisie