Ervaringsgericht werken

Lichaamsgericht en ervaringsgericht werken is mijn basisberoep. Het lichamelijk gewaar zijn, vorm geven aan emoties, de betekenis van de ademhaling en het werken met HRV – Hart Ritme Variabiliteit, opstellingen en symboliek is daar ontstaan en klinkt door in de wijze waarop ik werk als supervisor en coach.

In het Tijdschrift voor coaching publiceerde ik over ervaringsgericht werken in coaching en (leer) supervisie. Een creatieve en ervaringsgerichte leeromgeving

Geboeid door ervaringsgerichte coaching en supervisie verzorgde ik een onderzoeksdag over ervaringsgericht werken in supervisie en coaching. Op basis van deze onderzoeksdag en de resultaten van een enquete onder LVSC leden over de inzet van ervaringsgerichte werkvormen ontstond het artikel De kracht van ervaren

Artikel Kwaliteit door professionaliteit

Of het levensscript een noodzakelijk onderdeel moet zijn van een supervisietraject daar zijn verschillende opvattingen over. In dit artikel enkele overwegingen Kwaliteit door professionaliteit

Reflectie hoe doe je dat?

Reflectie is een noodzakelijk onderdeel van de methodiek van supervisie. Maar hoe doe je dat reflecteren? Hierbij enkele publicaties van Korthagen. Een andere visie op reflectie en A strength based approach to teacher professional development