Wil je professioneel intervisie leren begeleiden? Wil je in de methodiek van intervisie begeleiden kunnen variëren? Wil je de groepsontwikkeling van teams en samenwerken beter leren begrijpen dan is deze intervisie training iets voor jou!

Intervisie is een begeleidingsvorm  waarbij professionals elkaar ondersteunen in het verbeteren van hun functioneren en hun deskundigheid van het werk. Vaak is intervisie een professionele uitwisseling tussen medewerkers die werkzaam zijn in dezelfde sector en hetzelfde vakgebied.

Een intervisiegroep streeft naar een veilige omgeving zonder hiërarchie. De onderwerpen hebben betrekking op de inhoud van het werk. Ervaringen, gevoelens, overtuigingen, organisatiedynamiek, parallelprocessen, methodiek, persoonlijke en ethische vragen.

Er zijn verschillende methodieken die je leert toepassen in de intervisie-training:

  • de incident methode
  • de socratische dialoog
  • de roddelmethode
  • the reflecting circle
  • ervaringsgerichte interventies

Begeleiding van intervisie vraagt om meerdere competenties. Naast het bewaken van de tijd en structuur,  samenvatten en doorvragen. Is het belangrijk een betrouwbare omgeving te bieden, te spiegelen en te reflecteren op de dynamiek. Tijdens de intervisie-training leren de deelnemers hun persoonlijke stijl te ontwikkelen. Besef van professionele identiteit in relatie tot hun persoonlijke patronen.

De intervisie-training kan een aanzet zijn in het begeleiden van een intervisiegroep. Een start in het begeleiden van intervisie binnen een organisatie. Een intervisie-training kan op maat in-company aangeboden worden.

In een intervisie-training leer je in 3 dagen:

  • hoe je intervisie kunt installeren binnen een organisatie; als interne en als externe begeleider
  • de structuur van een aantal intervisie methoden hanteren
  • over professionele identiteit, team ontwikkeling en parallelprocessen
  • een teamdiagnose maken in het kader van zelforganisatie
  • over je persoonlijke stijl als (bege)leider

Planning: De intervisie-training zal dan plaatsvinden op de vrijdagen 5 juni, 19 juni en 3 juli 2020 op een locatie in Eindhoven

Kosten: € 750 inclusief BTW, reader, lunch (10% korting voor leden LVSC)

Accreditatie: LVSC – 6 PE – (leer)supervisoren, coaches en organisatiebegeleiders / Registerplein – 26 PE – Cliëntondersteuners, Gezinshuisouders, GGZ-agogen, Maatschappelijk werk, Sociaal Agogen, Register Sociaal Juridisch Dienstverleners, Sociaal Werkers / SKJ in aanvraag.

Het is mogelijk de intervisie-training incompany te verzorgen of uw organisatie te begeleiden in de implementatie van intervisie.  Neem contact op voor een adviesgesprek of een offerte via het contactformulier of bel naar 06 53 94 41 47

Opgave voor de training is direct mogelijk via info@inscene-ppo.nl of gorrycleven@icloud.com of onderstaande contactformulier.