Intervisie is een begeleidingsvorm  waarbij professionals elkaar ondersteunen in het verbeteren van hun functioneren, deskundigheid of kwaliteit van het werk. Vaak is dat een professionele uitwisseling tussen medewerkers die werkzaam zijn in dezelfde sector, hetzelfde vakgebied of met eenzelfde taak of doelgroep werken. Een intervisiegroep biedt een veilige omgeving zonder hiërarchie. De onderwerpen worden door de deelnemers zelf ingebracht en kunnen betrekking hebben op het inhoudelijke werk, vraagstukken, ervaringen, belemmerende gevoelens – overtuigingen, organisatie veranderingen en de ontwikkeling-vragen van deelnemers, organisatie of beroep. Er zijn verschillende methodieken die toegepast kunnen worden in intervisie. De meest bekende zijn:

  • de incident methode
  • de socratische dialoog
  • de roddelmethode
  • the reflecting circle
  • ervaringsgerichte interventies

Begeleiding van intervisie vraagt om meerdere competenties. Naast het bewaken van de tijd en structuur,  samenvatten en doorvragen. Is het belangrijk een veilige en betrouwbare omgeving te bieden en zicht te hebben op de dynamiek die ontstaat. De deelnemers worden zich bewust van hun methodische aanpak, maar ook van de ontwikkeling van hun professionele identiteit in relatie tot hun persoonlijke patronen. Door aandacht voor parallelprocessen en teamontwikkeling is het mogelijk intervisiegroepen op meerdere lagen te begeleiden.

De intervisie-training kan een aanzet zijn in het zelf onderhouden van een intervisiegroep, waarbij alle deelnemers leren hoe ze in een passende methodiek de andere kunnen helpen door verdiepende vragen te stellen.

In een intervisie-training leer je in 3 dagen:

  • hoe je intervisie kunt installeren binnen een organisatie; als interne en als externe begeleider
  • de structuur van een aantal intervisie methoden hanteren
  • over professionele identiteit, team ontwikkeling en parallelprocessen
  • een teamdiagnose maken in het kader van teamontwikkeling en zelforganisatie
  • over je persoonlijke stijl als (bege)leider

Planning: – Inschrijven voor het voorjaar van 2020 is al mogelijk. De training zal dan plaatsvinden op vrijdagen 5 juni, 19juni en 3 juli 2020 op een locatie in Eindhoven

Kosten: € 750 inclusief BTW, reader, lunch (10% korting voor leden LVSC)

Accreditatie

LVSC – 6 PE – (leer)supervisoren, coaches en organisatiebegeleiders

Registerplein – 26 PE – Cliëntondersteuners, Gezinshuisouders, GGZ-agogen, Maatschappelijk werk, Sociaal Agogen, Register Sociaal Juridisch Dienstverleners, Sociaal Werkers

SKJ in aanvraag.

Het is mogelijk deze training incompany te verzorgen of uw organisatie te begeleiden in de implementatie van intervisie.  Neem contact op voor een adviesgesprek of een offerte via het contactformulier of bel naar 06 53 94 41 47

Opgave voor de training is direct mogelijk via info@inscene-ppo.nl of gorrycleven@icloud.com of onderstaande contactformulier.