Intervisie is een begeleidingsvorm  waarbij collega’s elkaar ondersteunen in het verbeteren van hun functioneren, deskundigheid of kwaliteit van het werk. Vaak is dat een professionele uitwisseling tussen medewerkers die werkzaam zijn in hetzelfde vakgebied of met eenzelfde taak of doelgroep. Een intervisiegroep biedt een veilige omgeving zonder hiërarchie. De onderwerpen worden door de deelnemers zelf ingebracht en kunnen betrekking hebben op het inhoudelijke werk, vraagstukken, ervaringen, belemmerende gevoelens – overtuigingen, organisatie veranderingen en de ontwikkeling-vragen van deelnemers, organisatie of beroep. Er zijn verschillende methodieken die toegepast kunnen worden in intervisie:

  • de incident methode
  • de socratische dialoog
  • de roddelmethode
  • the reflecting circle

Begeleiding van intervisie kan de aanzet zijn van het zelf onderhouden van een intervisiegroep, waarbij alle deelnemers leren hoe ze in een passende methodiek de andere kunnen helpen door verdiepende vragen te stellen.

In een intervisie-training leer je in 5 dagen niet alleen de structuur om een intervisie methode te hanteren, je leert ook over de team en organisatie dynamiek binnen jouw werkveld en over je persoonlijke stijl.

Een train de trainer tot begeleider van intervisie biedt organisaties de mogelijkheid intervisie structureel te implementeren. Wil je in je organisatie starten met intervisie of een training hierover. Stel je vraag via het contactformulier en ik neem zo snel mogelijk contact op.