Wil je professioneel intervisie leren begeleiden? Wil je kunnen variëren in de methodiek van intervisie? Wil je ervaringsgerichte werkvormen toepassen? De groepsontwikkeling van teams en de dynamiek in de samenwerking beter leren begrijpen? Wil je als intervisiegroep professioneler de intervisie vormgeven? Dan is deze intervisie training iets voor jou! of voor jullie als je deze training samen als intervisiegroep wilt volgen. Intervisie is een begeleidingsvorm waarbij professionals elkaar ondersteunen in het verbeteren van hun deskundigheid van het werk, hun professionaliteit en wat het werk met hen doet. Daarvoor kunnen ingebrachte onderwerpen persoonlijk, professioneel, methodisch en ethisch zijn.
Een intervisiegroep streeft naar een veilige omgeving zonder hiërarchie. De onderwerpen hebben vaak betrekking op de inhoud van het werk. Ervaringen, gevoelens, overtuigingen, organisatie- team of groeps-dynamiek, parallelprocessen, persoonlijke & professionele indentiteit en ethische vragen komen aanbod.

Je leert verschillende methodieken toe te passen. De persoonlijke patronen, parallelprocessen en overdracht en tegenoverdracht herkennen. De groepsdynamiek en de teamontwikkeling komen aan bod alsmede hoe intervisie te installeren binnen je organisatie.

Begeleiding van intervisie vraagt om meerdere competenties. Naast het bewaken van de tijd en structuur,  samenvatten en doorvragen. Is het belangrijk een betrouwbare omgeving te bieden, te spiegelen en de dynamiek te bespreken. Tijdens de intervisie-training leren de deelnemers over hun eigen stijl, professionele identiteit in relatie tot persoonlijke patronen.
Leeropbrengst Na deze intervisie-training ben je in staat om zelfstandig een intervisiegroep te begeleiden. Intervisie binnen je organisatie te implementeren. Diverse werkvormen in te zetten.

Deze interactieve online intervisie training zal gegeven worden op:

  • vrijdagen: 5 en 26 november, 17 december 2021 = VOL

2022

    • Voorjaar 2022: woensdagen 16 maart, 13 april  en 11 mei 2022 van 09.30 – 13.00 uur
    • Najaar 2022:  vrijdagen 12 oktober, 9 november en 14 december 2022 van 09.30 – 13.00 uur

De van oorsprong 3-daagse fysieke intervisie-training is een volledige online en interactieve blended training. Een mix van online les en uitwisseling via zoom, voorbereiding in een online leeromgeving, oefenen in intervisie online via Zoom, reflectie en individuele coaching. We starten telkens om 09.30 uur.
Tijdsinvestering: 12 uur contacttijd bestaande uit intervisiemethoden en individuele coaching en 36 uur voorbereiding, oefeningen, feedback.

Accreditatie
  • LVSC – 6 PE – (leer)supervisoren, coaches en organisatiebegeleiders
  • Registerplein – 26 PE – Cliëntondersteuners, Gezinshuisouders, GGZ-agogen, Maatschappelijk werk, Sociaal Agogen, Register Sociaal Juridisch Dienstverleners, Sociaal Werkers
  • SKJ – 32 PE – jeugdzorg professionals
  • Register Vaktherapie 30 PE

Kosten € 950,= inclusief BTW, reader, 10 % korting voor LVSC leden.
Het is mogelijk de intervisie-training incompany te verzorgen of uw organisatie te begeleiden in de implementatie van intervisie.  Neem contact op voor een adviesgesprek of een offerte via het contactformulier of bel naar 06 53 94 41 47
Opgave voor de training, onder vermelding van de data, is mogelijk via info@gorrycleven.com of het contactformulier.