Intervisie is een begeleidingsvorm  waarbij collega’s elkaar ondersteunen in het verbeteren van hun functioneren, deskundigheid of kwaliteit van het werk. Vaak is dat een professionele uitwisseling tussen medewerkers die werkzaam zijn in hetzelfde vakgebied of met eenzelfde taak of doelgroep. Een intervisiegroep biedt een veilige omgeving zonder hiërarchie. De onderwerpen worden door de deelnemers zelf ingebracht en kunnen betrekking hebben op het inhoudelijke werk, vraagstukken, ervaringen, belemmerende gevoelens – overtuigingen, organisatie veranderingen en de ontwikkeling-vragen van deelnemers, organisatie of beroep. Er zijn verschillende methodieken die toegepast kunnen worden in intervisie:

  • de incident methode
  • de socratische dialoog
  • de roddelmethode
  • the reflecting circle
  • ervaringsgerichte interventies

Begeleiding van intervisie kan de aanzet zijn van het zelf onderhouden van een intervisiegroep, waarbij alle deelnemers leren hoe ze in een passende methodiek de andere kunnen helpen door verdiepende vragen te stellen.

In een intervisie-training leer je in 3 dagen:

  • hoe je intervisie kunt installeren binnen een organisatie; als interne en als externe 
  • de structuur van een aantal intervisie methoden hanteren
  • over de team ontwikkeling en parallelprocessen
  • een teamdiagnose maken in het kader van teamontwikkeling en zelforganisatie
  • over je persoonlijke stijl als begeleider

Planning: – inschrijven voor de training van het voorjaar (start 30 maart) is niet meer mogelijk.

– Inschrijven voor het Najaar is nog wel mogelijk: 13,  27 september,  11 oktober

Locatie: Eindhoven

Kosten: € 750 inclusief BTW, reader, lunch (10% korting voor leden LVSC)

 

Accreditatie

LVSC 6 PE

(leer)supervisoren, coaches en organisatiebegeleiders

Registerplein 26PE

Cliëntondersteuners, Gezinshuisouders, GGZ-agogen, Maatschappelijk werk, Sociaal Agogen, Register Sociaal Juridisch Dienstverleners, Sociaal Werkers

Geef je op voor een van de geplande trainingen, wil je in je organisatie starten met intervisie, een incompany training op maat, advies om intervisie structureel te implementeren vraag vrijblijvend een adviesgesprek of een offerte aan via het contactformulier of bel naar 06 53 94 41 47

Het blijkt dan sommige aanmeldingen niet juist aankomen. Opgave direct is mogelijk via info@inscene-ppo.nl of gorrycleven@icloud.com