Intervisie is een begeleidingsvorm  waarbij collega’s elkaar ondersteunen in het verbeteren van hun functioneren, deskundigheid of kwaliteit van het werk. Vaak is dat een professionele uitwisseling tussen medewerkers die werkzaam zijn in hetzelfde vakgebied of met eenzelfde taak of doelgroep. Een intervisiegroep biedt een veilige omgeving zonder hiërarchie. De onderwerpen worden door de deelnemers zelf ingebracht en kunnen betrekking hebben op het inhoudelijke werk, vraagstukken, ervaringen, belemmerende gevoelens – overtuigingen, organisatie veranderingen en de ontwikkeling-vragen van deelnemers, organisatie of beroep. Er zijn verschillende methodieken die toegepast kunnen worden in intervisie. De meest bekende zijn:

  • de incident methode
  • de socratische dialoog
  • de roddelmethode
  • the reflecting circle
  • ervaringsgerichte interventies

Begeleiding van intervisie vraagt om meerdere competenties. Naast het bewaken van de tijd en structuur, het samenvatten en besturen. Is het belangrijk een veilige en betrouwbare omgeving te bieden,  zicht te hebben op de dynamiek die ontstaat. In de deelnemer op het niveau van de professionele identiteit, je professionele frame  en institutionele frame. waardoor aandacht voor de professionele zelf en de persoonlijke zelf, aandachtsoor parallelprocessen en teamontwikkeling.

De training kan een aanzet zijn in het zelf onderhouden van een intervisiegroep, waarbij alle deelnemers leren hoe ze in een passende methodiek de andere kunnen helpen door verdiepende vragen te stellen.

In een intervisie-training leer je in 3 dagen:

  • hoe je intervisie kunt installeren binnen een organisatie; als interne en als externe begeleider
  • de structuur van een aantal intervisie methoden hanteren
  • over professionele identiteit, team ontwikkeling en parallelprocessen
  • een teamdiagnose maken in het kader van teamontwikkeling en zelforganisatie
  • over je persoonlijke stijl als (bege)leider

Planning: – Inschrijven voor het voorjaar van 2020 is al mogelijk. De training zal dan plaatsvinden op vrijdagen 5 juni, 19juni en 3 juli 2020

– Locatie: Eindhoven

Kosten: € 750 inclusief BTW, reader, lunch (10% korting voor leden LVSC)

– Het is mogelijk deze training incompany te verzorgen of uw organisatie te begeleiden in de implementatie van intervisie.

Accreditatie

LVSC – 6 PE – (leer)supervisoren, coaches en organisatiebegeleiders

Registerplein – 26 PE – Cliëntondersteuners, Gezinshuisouders, GGZ-agogen, Maatschappelijk werk, Sociaal Agogen, Register Sociaal Juridisch Dienstverleners, Sociaal Werkers

SKJ in aanvraag.

Wil je in je organisatie starten met intervisie, een incompany training op maat, advies om intervisie structureel te implementeren vraag vrijblijvend een adviesgesprek of een offerte aan via het contactformulier of bel naar 06 53 94 41 47

Het blijkt dan sommige aanmeldingen niet juist aankomen. Opgave direct is mogelijk via info@inscene-ppo.nl of gorrycleven@icloud.com