Van een groep mensen een team maken zodanig dat zij samenwerken, elkaar aanvullen vanuit een gedeelde visie, de taken oppaken die er liggen en afspraken nakomen lijkt eenvoudiger dan het is. In een team komen niet alleen professionele competenties samen maar ook de persoonlijke eigenschappen die al eerder in het leven gevormd zijn.

Steeds vaker wordt van teams verwacht dat zij zelfsturend zijn. Dat vereist niet alleen bewustwording en inzicht in doelstelling, taken, rollen, elkaars sterke punten en ontwikkelplannen. Het vraagt ook om een aanspreekcultuur, commitment in de resultaat afspraken en containing van emoties en begrenzing en structuur bij conflict en incidenthantering. Samenwerken vraagt ook om humor en relativiteitsvermogen. Zaken die lastiger worden als een team het vertrouwen of de rugdekking niet krijgt, juist op de kritische momenten van onveiligheid, splitsing of verandering. Als een team zich verwaarloosd voelt of niet begrensd wordt als er sprake is van ongewenste gedrag.

Om bewustwording over eigenaarschap en ontwikkeling te vergroten, om formele en informele processen te herkennen en tot zelfsturing te komen is het teamraster ontwikkeld. Om met humor naar samenwerking te kijken of elkaar een spiegel voor te houden is een teamdag op maat geschikt. Wil je zicht krijgen op parallelprocessen of groepsdynamiek bied ik hiervoor Masterclasses aan.

Heb je een vraag neem gerust contact op.