Van een groep mensen een team maken zodanig dat zij samenwerken, elkaar aanvullen vanuit een gedeelde visie, de taken oppaken die er liggen en afspraken nakomen lijkt eenvoudiger dan het is. In een team komen niet alleen professionele competenties samen maar ook de persoonlijke eigenschappen die al eerder in het leven gevormd zijn.

Steeds vaker wordt van teams verwacht dat zij zelfsturend zijn. Dat vereist niet alleen bewustwording en inzicht in doelstelling, taken, rollen, elkaars sterke punten en ontwikkelplannen. Het vraagt ook om een aanspreekcultuur, commitment in de resultaat afspraken en containing van emoties en begrenzing en structuur bij conflict en incidenthantering. Samenwerken vraagt ook om humor en relativiteitsvermogen. Zaken die lastiger worden als een team het vertrouwen of de rugdekking niet krijgt, juist op de kritische momenten van onveiligheid, splitsing of verandering. Als een team zich verwaarloosd voelt of niet begrensd wordt als er sprake is van ongewenste gedrag.

Om bewustwording over eigenaarschap te vergroten, om formele en informele processen te herkennen, om tot zelfsturing te komen is het teamraster ontwikkeld en de 3 daagse training teamontwikkeling in organisaties. Wil je meer zich op je communicatie en je overdrachtsmechanismen dan is de 2-daagse Bewust in interactie aan te bevelen.

Heb je een vraag neem gerust contact op.