Coaching is gericht op het ontwikkelen van effectiever gedrag.  Bijvoorbeeld bij verandering van functie of bij een loopbaan vraag.

Op basis van zelfgekozen doelen, competenties of verwachtingen vanuit leidinggevenden of teamleden worden afspraken gemaakt en in een overeenkomst vastgelegd. Coaching stimuleert zelfreflectie en inzicht van valkuilen en vaste patronen. Daarnaast is aandacht voor de praktische toepassing en worden handvatten aangereikt om daadwerkelijk te komen tot ander gedrag. Doorgaans richt coaching zich op het verbeteren van jezelf in werksituaties. Dit staat zelden los van je functioneren in je privé-leven.

Een individueel traject start ik vaak met een ICL-R test. Een vragenlijst die je zelf en door drie andere personen laat invullen. Hiermee krijg je een optimaal beeld van jezelf in contact met anderen. In een oogopslag krijg je een spiegel van je leiderschap- en samenwerkingscompetenties.  Je krijgt iets terug over je eigen aandeel, je zelfbeeld en het beeld van anderen over jou.

Valkuilen die te maken hebben met de interactie tussen leidinggevenden en medewerkers of tussen collega’s onderling worden duidelijk. Leer ontspannen en effectiever communiceren.

Voor teamcoaching kun je verder lezen onder Teams. Schroom niet contact op te nemen als er vragen zijn.