Wat is het?
Supervisie na een opleiding wordt ingezet om de kwaliteit van je professionaliteit op peil te houden. Bij diverse beroepsgroepen is supervisie onderdeel van hun registratie eisen. Reflectie op methodisch handelen, op je professionaliteit en hoe je daar als persoon vorm aan geeft. Overdracht en tegenoverdracht komen vaak aan bod.
In supervisie ben je eigenaar van je leerwensen. Deze breng je in en je reflecteert erop. In de supervisie staat het ervaringsleren centraal. Je brengt ervaringen in, samen onderzoeken we deze ervaringen en verbinden deze met nog onbewuste aspecten jezelf. Dit leidt tot bewustwording van onbewuste aspecten die een rol spelen in je functioneren, je kernwaarden en je beroepskader.
Naast je inzicht en bewustwording wordt ook je handelingsrepertoire vergroot. Bij uitstek een leermethode voor mensen die met mensen werken of leiding geven.
Supervisie kan individueel gegeven worden of in een kleine groep van 3 personen. Het aantal bijeenkomsten is afhankelijk van je vraag of de eisen van een beroepsgroep.
Registreren
Voor supervisoren in opleiding of wanneer je je wilt registreren verzorg ik leersupervisie. Binnen de beroepscompetenties zoals de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching, de LVSC, deze heeft vastgesteld. Mijn stijl als leersupervisor kenmerkt zich door de aandacht niet talige communicatie, de supervisie methodiek, jouw professionele identiteit en parallelprocessen in relatie tot je supervisanten.

Reflecteren in de vorm van een reflectieverslag is gebruikelijk. Het analyseren van taal als basis. Reflecteren kan ook door een mindmap te maken, een spel-beeld, een tekening of een muziekfragment uit te kiezen.

Ben je op zoek naar een (leer)supervisor in de regio Eindhoven, wil je online (leer)supervisie of een combinatie neem dan gerust telefonisch contact op of maak dan gebruik van het contactformulier.