Wandelen en reflectie

Onlangs gaf ik een workshop buiten, in een bosachtig park. Een wandeling in tweetallen waarbij we gebruik maakten van een aantal quotes uit het artikel Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in identiteitswerk.. Na telkens 20 minuten wisselden we gezamenlijk uit en vormden we nieuwe tweetallen. Soms ging het gesprek verder, ontstond er een wending, een nieuwe verbinding of een verdieping.

Supervisie, coaching en organisatie begeleiding buiten in en met de natuur geeft de mogelijkheid de natuur als middel bij reflectie te gebruiken. De natuur spreekt alle zintuigen aan. Waarmee de binnen en buitenwereld er beide zijn. Natuurlijk kun je de focus of de route van binnen naar buiten leggen of juist andersom van buiten naar binnen.

Het naast elkaar lopen helpt vaak om bewust bij jezelf te blijven. In het samen op pad gaan kunnen accenten gelegd worden op zintuigen, binnen en buitenwereld, contact met denken-voelen-handelen-willen. Je kunt de natuur ook gebruiken als vormelement. verleden-heden-toekomst toewijzen aan zichtbare / tastbare natuurelementen. de route lopen tussen deze elementen. Je kunt de natuur gebruiken als spiegel, als metafoor. Materiaal wat je vindt op de bodem gebruiken om een ervaring op een situatie in een mise-en- scene te plaatsen.

Kortom in de natuur onderzoeken wat je bezig houdt.