Integrale aanpak

Verandering van processen, van kennis en kunde vraagt meer dan een idee of mooie plannen.   Ook een gedegen advies en een gedetailleerd uitgewerkt plan vraagt om uitvoering. In de uitvoering is oog voor de interne dynamiek nodig. Zodat je bewust een proces kunt inrichten waarmee je bottum-up en top-down taken en interventies op elkaar kunt afstemmen .

De analyse van de interne dynamiek is essentieel om het juiste implementatie proces in te richten.  Dit samen vorm geven maakt implementatie sterk en borging mogelijk.

Het intern sturen en extern begeleiden geeft de juist condities om te slagen. Weten welke verbindingen er nodig zijn. Daarin speelt communicatie een belangrijke rol.

Het implementeren van intervisiebeleid heeft raakvlakken met HR, met opleiden, kwaliteit van zorg. Dit integraal aanpakken zie ik als implementeren. Heb je begeleiding nodig bij een implementatie proces neem gerust contact op.