Sterke kanten en ontwikkelpunten in teams

Tijdens mijn werkzaamheden als stafmedewerker deskundigheidsbevordering en methodiek ontwikkeling en later als instellingssupervisor, intervisor, raakte ik meer en meer geboeid door team- en organisatie dynamiek. Ik ontwikkelde beleid omtrent professionalisering van medewerkers en teams; duurzame inzetbaarheid en mobiliteit. Opvang van medewerkers na een incident, coachtrajecten in het kader van loopbaan en competentie ontwikkeling, begeleide intervisie en teamcoaching.

Voor teams heb ik het destijds het Teamraster ontwikkeld, een spel gericht op zelforganisatie en eigenaarschap binnen de samenwerking in teams. Op basis van onderzoek onder supervisoren en coaches naar werkzame interventies bij teamsamenwerking.  Tegen deze achtergrond ontwikkelde ik de training Teamcoaching. 

Je leert in deze training een teamanalyse te maken op basis van het teamraster. Het teamraster is een matrix van teamontwikkelingsfasen, formele en informele processen. Daarnaast krijg je zicht op ieders kwaliteiten en valkuilen en hoe deze invloed hebben op de uitvoering en de dynamiek. Je kunt een teamkwadrant maken met sterke kanten en ontwikkelpunten die aansluiten bij de teamfase waarin de medewerkers zich bevinden. Je  teamcoaching of jullie zelforganisatie kun je daarmee afstemmen op de analyse, de het teamkwadrant.

Als team maak je onderdeel uit van een organisatie en elk teamlid neemt de eigen ervaringen in de samenwerking mee. In deze training ga je parallelprocessen herkennen, onderscheid maken tussen de persoonlijk-professionele dimensie en de systemisch-organisatorische dimensie. Zicht op dit krachtenveld helpt een team keuzes te maken en zich te positioneren.

Afgelopen jaren is de training omgebouwd naar een online aanbod. accreditatie is in aanvraag. De training bestaat uit een mix van online les en uitwisseling via zoom, voorbereiding in een online leeromgeving, uitwisseling van opdrachten online via Zoom. Daarnaast is er reflectie en individuele coaching waardoor optimaal maatwerk mogelijk is.

Bij deze training is maatwerk en incompany uitvoering mogelijk. Deze training is interessant als teamleider, als teamcoach of als team gezamenlijk. Organisatiebegeleiders en coaches die regelmatig teams begeleiden

wil je meer weten of wil je je aanmelden neem contact op via het contactformulier , bel of whatsapp naar 06 53 94 41 47