Coaching 

Om werkelijk stil te staan,  te leren van je ervaringen en tot inzicht komen is reflectie nodig. Reflectie is terugkijken – denken, voelen, handelen – om vooruit te komen. In reflectie kun je meerdere perspectieven bekijken, bewust worden van wat je drijft, je boven en onderstroom, kun je parallelprocessen en tegenoverdracht herkennen. Dit alles heeft invloed op je keuzes, gedrag en gedachten. Binnen coaching, supervisie en leersupervisie liggen andere accenten. Doorgaans is een coachingstraject korter dan een (leer)supervisie traject.

Coaching richt zich op de effectiviteit van jezelf in werk en prive. Reflectie op je gevoelens, gedachten, gedrag in relatie tot wat je wilt bereiken of wie je wilt zijn. Daarbij spelen je competenties, de invloed van de omgeving, je betrokkenheid daarop, je invloed en verantwoordelijkheden in meer of mindere mate een rol. Hoe jij dit vorm geeft in een specifieke functie, taak of rol.

Supervisie

Supervisie richt zich op de professionaliteit van je beroep. Dat heeft persoonlijke, methodische en soms ook ethische aspecten. Hoe jij je professionele beroepsidentiteit persoonlijk vormgeeft. Als je persoonlijke identiteit samenvalt met je professionele identiteit is werk vaak minder inspannend. Reflectie in supervisie zorgt voor bewustwording op persoon en professionaliteit.

Leersupervisie

Leersupervisie richt zich op het persoonlijk – professionele leerproces wanneer je supervisor of coach wilt worden of de kwaliteit daarvan wilt behouden.

Voor enkele organisaties en beroepsverenigingen ben ik buiten supervisor, coach of intervisiebegeleider. waaronder Federatie Vaktherapeutische BeroepenLVSCMJC – Mindful Journey of Change – , LEVgroepSKJ, William Schrikker Coaches voor MediciExpertisecentrum Euthanasie

Neem dan gerust contact op via het contactformulier of telefonisch via 06 53 944 147.