Intervisieleren

MOTIVATIE VOOR INTERVISIELEREN

Onlangs stond in het Tijdschrift voor Begeleidingskunde een artikel van Christa VAN LUIJK, Hennita KES en Marjo BOER. Drie collega supervisoren die op basis van meerdere interviews en auto-etnografisch onderzoek tot dit artikel kwamen. Ik ben erg trots op deze collega’s en dat ik een kleine bijdrage heb kunnen leveren.

“Met dit onderzoek hebben we aangetoond dat motivatie voor intervisieleren ontstaat als we het raster van intervisie oprekken. Intervisieleren behelst in ons vak veel meer dan een methode waarbij een inbrenger op een actueel vraagstuk wordt bevraagd en waarbij groepsleden verhelderingsvragen stellen en associaties over het vraagstuk opperen. Door ons auto-etnografisch onderzoek te verbinden aan de ervaringen van collega-begeleidingskundigen hebben we een aantal succesingrediënten ontdekt die de motivatie tot intervisieleren bevorderen. We onderscheiden alvast de volgende ingrediënten.

• Begeleidingskundigen werken en leren zelfsturend in een groep gelijken, omdat het vermogen tot reflecteren al sterk ontwikkeld is..

• Door het doen van onderzoek ook onderwerp van onderzoek te maken, komt dit niet alleen de uitvoering van het vak ten goede, maar ook de verdere ontwikkeling hiervan.”

Het volledige artikel – TsvB2-24 Motivatie voor intervisieleren