Wandelen en reflectie

Onlangs gaf ik een workshop buiten, in een bosachtig park. Een wandeling in tweetallen waarbij we gebruik maakten van een aantal quotes uit het artikel Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in identiteitswerk.. Na telkens 20 minuten wisselden we gezamenlijk uit en vormden we nieuwe tweetallen. Soms ging het gesprek verder, ontstond er een wending, een nieuwe verbinding of een verdieping.

Supervisie, coaching en organisatie begeleiding buiten in en met de natuur geeft de mogelijkheid de natuur als middel bij reflectie te gebruiken. De natuur spreekt alle zintuigen aan. Waarmee de binnen en buitenwereld er beide zijn. Natuurlijk kun je de focus of de route van binnen naar buiten leggen of juist andersom van buiten naar binnen.

Het naast elkaar lopen helpt vaak om bewust bij jezelf te blijven. In het samen op pad gaan kunnen accenten gelegd worden op zintuigen, binnen en buitenwereld, contact met denken-voelen-handelen-willen. Je kunt de natuur ook gebruiken als vormelement. verleden-heden-toekomst toewijzen aan zichtbare / tastbare natuurelementen. de route lopen tussen deze elementen. Je kunt de natuur gebruiken als spiegel, als metafoor. Materiaal wat je vindt op de bodem gebruiken om een ervaring op een situatie in een mise-en- scene te plaatsen.

Kortom in de natuur onderzoeken wat je bezig houdt.

 

Mijn spelen is leren, mijn leren is spelen

Eerder schreef ik over het Zeven ogen model in supervisie. Geboeid door de complexe rol die je als supervisor hebt om mee te kijken naar de kwaliteit van de beroepsbeoefening van je supervisant. Vaak is deze in een mensgericht beroep werkzaam als arts, therapeut, begeleider, coach, manager of bestuurder. Ik vat deze taak als supervisor en leersupervisor op met het perspectief gericht op de beroepsidentiteit van de supervisant en de kwaliteit van de begeleiding naar de klant.

In supervisie kijk ik mee als supervisor met de supervisant, naar diens beroepsuitoefening, een professional die zichzelf inzet. Het werkzame bestanddeel is dan de relatie, ook wel de alliantie of werkrelatie genoemd. Is de relatie helpend in het herstel van de klant. 

Als supervisor kijk ik mee naar diens interventies, naar de relatie, naar de innerlijke ervaring van deze professional, naar het parallelproces met de doelgroep- team of organisatie – met de persoonlijke socialisatie, naar de relatie en het parallelproces tussen supervisant en supervisor, de innerlijke ervaring van de supervisant als startende professional en de bredere context van beroep of organisatie. in die zin spreek het Zeven ogen model me aan.

Meekijken met al deze ogen vraagt bewust in verbinding zijn met jezelf, met de ander en met de brede context. Jezelf op de onder- en bovenstroom kennen en blijven onderzoeken. Bewust zijn van wat in het ‘hier en nu’ en in het ’toen en daar’ beweegt. Dit gewaar zijn en expliciteren in de supervisie relatie.

Voor mij betekent het ook blijven leren, en blijven leren is blijven spelen. Onderzoeken, uitproberen, tegen het licht houden, bespreken in mijn intervisiegroep, schrijven, blijven lezen en speuren. op zoek naar sporen die mij verder helpen.

Zo kwam ik 2 artikelen tegen over de ontstaansgeschiedenis van supervisie. Een overzichtelijk artikel verschenen in het Tijdschrift begeleidingskunde van Louis van Kessel  en artikel naar aanleiding van de supervisieopleiding voor gezins- en relatie therapeuten door Marian Ploegmakers-Brug

Beide artikelen bieden mij verbinding met de wortels van mijn beroep en zetten mij aan het denken over de bagage die startende professionals meekrijgen om zichzelf als instrument in de begeleiding in te zetten.

Mijn spelen is leren, mijn leren is spelen,
En waarom zou mij dan het leren vervelen?
Het lezen en schrijven verschaft mij vermaak.
Mijn hoepel, mijn priktol verruil ik voor boeken:
Ik wil in mijn prenten mijn tijdverdrijf zoeken;
’t Is wijsheid, ’t zijn deugden, naar welke ik haak.
(Van Alphen, 1787)

 

Meerdere fasen tegenlijk

Bij de herziening van de handleiding voor het Teamraster kwam ik weer dit oude schema tegen van teamontwikkelingsfasen en groepsfasen, gepubliceerd in Teams in welzijn- en gezondheidszorg. Overigens laat de praktijk zien dat deze fasen met meerdere tegelijk aanwezig zijn. In de samenwerking teams en zeker in teams waar medewerkers van elkaar afhankelijk zijn in de uitvoering.

De genoemde fasen van Levine, Reimerswaal en Tuckman gaan uit van tijdelijke bestaan van teams of groepen, zoals bij projectteams, trainingsgroepen of cliëntgroepen het geval is. Deze vaak lineaire gedachtes over teamontwikkeling blijken te eenzijdig te zijn voor teams binnen de non-profit sector. In deze sector is er eerder sprake van doorgaande teams en zelden van deze eindige teams. De samenstelling van een non-profit team kan in de loop van jaren sterk wisselen. Teams hebben continu te maken met dynamiek uit de boven- en onderstroom. Het teamraster onderscheid 6 thema’s waarbij de boven- en de onderstroom zichtbaar en bespreekbaar worden. De thema’s zijn visie, missie, doelstelling – afspraken en processen – taken en rollen – communicatie en cultuur – emoties en meningsverschillen – persoonlijke patronen. De vraag “Wat doen we al en wat willen we ontwikkelen geeft richting aan de ontwikkelstap.

Terug en vooruit blik

2022 is een jaar waarin ik mijn expertise als supervisor, coach en begeleider van intervisie weer volop heb kunnen inzetten. Ook de Training Intervisie Begeleider werd zowel in de open inschrijving als in een aangepaste incompany gegeven. Het maatwerk in de training wordt enorm gewaardeerd en het blijft deelnemers verrassen hoe fijn ook het online werken tot verdieping kan zorgen.

Een nieuwe balans heb ik kunnen aanbrengen in met verhouding tot mijn werkzaamheden als projectmanager. Doordat ik afspraken heb kunnen maken over een langzame afbouw van mijn uren en beperking van mijn projecten komt er meer tijd om mijn inzet te spreiden.

Het belang van goede zelfzorg kan ik niet vaak genoeg herhalen. Door me uit te spreken en door ondersteuning te zoeken. Zo heb ik een tekstschrijver benaderd om mij te helpen in het schrijven van blog en het herschrijven van het Teamraster en het uitbrengen van de Stralend Falen Intervisie methode.

Ik voel me een gezegend mens. Ik kan vormgeven aan de ideeën die ik heb en vindt daarbij mensen die mij ondersteunen. Met dankbaarheid kijk ik terug en met vertrouwen kijk ik vooruit.

Bedankt voor het vertrouwen in zowel het online platform ME-WE E-Learning als in mijn andere activiteiten via gorrycleven.com.

Samenwerken

Er zijn van die dingen die we van jongs af aan bijna dagelijks doen, zonder ooit echt geleerd te hebben hoe het moet. Samenwerken bijvoorbeeld. We doen het als kind met vriendjes. Als volwassen bij klussen thuis en natuurlijk op ons werk. We overleggen met onze collega’s. Sparren met andere afdelingen en werken samen met mensen uit andere organisaties.

De manieren waarop we samenwerken kunnen heel verschillend zijn. Net als de redenen om het te doen. Soms werk je samen het uit noodzaak, omdat er te veel werk is en je de taken onderling verdeelt. Soms omdat je al samenwerkend zorgt voor continuïteit, zoals bijvoorbeeld in de zorg. En door de combinatie van verschillende visies en inzichten kom je samen vaak tot een betere oplossing voor een probleem.

Onderling afhankelijk van elkaar

Maar ondanks al die verschillen, weet ik uit ervaring dat er een grote gemene deler is: je bent als samenwerkend team van elkaar afhankelijk voor een goed resultaat! En het erkennen van die onderlinge afhankelijkheid is belangrijk. Zeker als samenwerken ook in een team gaat. Dan is samenwerken namelijk meer dan simpelweg een taak vervullen. De onderlinge relatie en de dynamiek spelen een belangrijke rol.

Een mix van vaardigheden, kennis en ervaringen

Je neemt als medewerker namelijk jouw eigen vaardigheden, kennis en eigenschappen mee. De manier waarop je als team vervolgens met die verschillende kwaliteiten omgaat, bepaalt grotendeels de uitkomst van de samenwerking. In een vloeiend verlopende samenwerking benut en versterk je elkaars kwaliteiten en eigenschappen. Iedereen kan dat waar hij of zij goed in is kwijt in zo’n samenwerking, met mooie resultaten tot gevolg.

Dat was wat gebeurde toen ik ooit een nieuwe collega inwerkte. Ik ontdekte dat hij goede contactuele eigenschappen had, makkelijk contact legde met anderen en doelgericht bleef. Zelf zat ik door mijn kennis en ervaring te lang op de inhoud. We vulden elkaar daardoor goed aan en konden onze klanten zo nog beter van dienst zijn. Dat maakt samenwerken leuk.

Samenwerken kan een uitdaging zijn

Maar samenwerken kan ook een hele klus zijn als het allemaal niet zo lekker loopt. Vaak komt dat omdat één of meerdere basisbehoeften voor een goede samenwerking  niet worden vervuld. Je hebt bijvoorbeeld het idee weinig invloed te hebben in de groep of een team, je voelt je niet gehoord en gezien of niet voldoende betrokken als deel van het team. In plaats van elkaar te stimuleren, ontstaat er weerstand en wantrouwen onderling.

Wederkerigheid

Die onderlinge afhankelijkheid in een samenwerking vraagt dus om vertrouwen in elkaar en in elkaars kennis en kunde. Je open stellen naar de ander zorgt voor minder afstand en voor meer betrokkenheid bij een gezamenlijk project. Het is heel fijn om samen te werken met collega’s die jouw klankbord zijn wanneer je twijfels hebt. Het is goed om te weten dat je op hen kan terugvallen wanneer dat nodig is en dat zij je steunen of aanspreken als het nodig is. Dat komt de samenwerking alleen maar ten goede.

Goed samenwerken is een kunst

Goed samen werken begint bij jezelf. Stel jezelf open om elkaar echt te leren kennen en blijf niet vasthouden aan die befaamde eerste indruk. Ben nieuwsgierig naar die ander en naar jezelf in het contact. Zo ontdek je niet alleen elkaars talenten en gedragspatronen, maar ook de dynamiek tussen jullie. Je leert de manier waarop iemand denkt kennen en waarom iemand op zijn of haar manier reageert. Dat helpt om het verschil te blijven zien tussen iemands inhoudelijke bijdrage en jullie onderlinge dynamiek en te weten wanneer welk van die twee feedback nodig heeft.

Blijf daarom ook tijdens een samenwerking oor en oog houden voor alles wat jouw andere teamleden en samenwerkingspartners bezighoudt. Het gevoel van wederkerigheid krijgt zo kans te groeien. En dat heeft een positief effect op de sfeer en zorgt voor meer plezier.

 

Belevingswandeling met supervisoren en coaches

8 juli organiseerde ik voor de LVSC regio Noord Brabant een belevingswandeling. Gedurende deze wandeling wisselden we gesprek af met ervaren en beleven. We onderzochten de elementen vuur, water, lucht en aarde. En stonden stil bij de kern van wie je bent in relatie tot je omgeving. Dit contact met jezelf en de ander is wat we aanspreken in begeleidingsvormen. Een impressie van beelden en gedichten is hier te vinden. 

Stoppen en doorgaan

Soms moet je snijden in je activiteiten. Vooral als het teveel wordt, als je er geen energie meer uithaalt, als je waardegedreven wil afbouwen. Of nog tig andere redenen. Al een aantal jaren hield me de vraag bezig omtrent de breedte en de focus in mijn bedrijf. Blijf ik alle dingen doen waar ik goed in ben?. Of ga ik me focussen? Wat wil ik op dit moment van mijn leven neerzetten.

Als ik terugkijk dan ben ik blij en trots. Ik kan zien waar ik van betekenis was. Ik hou van crisis, chaos, demotivatie juist omdat er dan werk aan de winkel is. Ik kan aandacht geven aan mensen en teams die zich verwaarloosd voelen, ik kan overzicht bieden waar andere dat kwijt zijn. Een perspectief aanreiken  waar een tunnelvisie heerst. Ik hou van zaken weer op poten zetten.

Zo heb ik het afgelopen jaar orde op zaken gesteld. Als projectmanager bij RINO Zuid heb ik mijn portefeuilles teruggebracht en als zelfstandige ben ik gestopt met mijn therapie activiteiten. Ik realiseerde  me dat ik langdurige trajecten mogelijk niet meer kon afbouwen op de manier waarop ik dat zou willen. Ik kwam in een spagaat van eisen – die ik ooit zelf in een beroepsvereniging had opgesteld – en waardes. Dat versnelde deze beslissing.

Zo versnelde corona de beslissing al mijn activiteiten in een combinatie van online beeldbellen met een online ontwikkelomgeving aan te bieden. De belangrijkste opdrachten en oefeningen die ik in de loop der jaren heb ontwikkeld daarin gebundeld. Zo vullen online reflecteren en ervaringsleren in de praktijk elkaar perfect aan. Het combineren van online coaching of supervisie opdrachten, informatie en oefeningen zorgt voor een feestje. Een van de eerste deelnemers verwoorde het zo: “het is alsof ik elke keer een cadeautje uitpak”

“Het geeft minder stress en meer rendement.” Doordat je een groot deel thuis of op je werk kunt doen, geen tijd meer kwijt bent aan reizen en de activiteiten kunt kiezen en doen wanneer het jou uitkomt. Juist door de vaste coach of supervisie momenten blijft er verbinding met je ontdekkingen en reflecties thuis. Voor deze online ontwikkelomgeving heb ik ME-WE E-Learning opgezet en gaan samenwerken met Linda van Zen by Nature en met Cigdem van Valour Gym

Er is nog heel wat te verbeteren, te ontwikkelen, in te richten. Gelukkig maar, want anders was ik klaar. De helft van de trainingen zijn af. De rest volgt in de loop van het jaar.  Het leuke is dat je nu de keuze hebt alles online te doen, fysiek of een combi daarvan. Alleen de Training Teamcoaching en de Training intervisie begeleider blijven online. Het maakt niet meer uit of je in Groningen, Berlijn of Kaapstad zit. Je kunt gewoon meedoen.

Een groot deel van de foto’s op Me-WE E-Learning zijn gemaakt door Wendy Boon

Spelen met werkelijkheid

NEE! dit gaat niet over de verkiezingen in de VS. Graag wil ik jullie aandacht voor de week van de vaktherapie. Een vakgebied waar ik lang met veel passie en plezier in hebt gewerkt. Als (psycho-)dramatherapeut in de forensische psychiatrie en als lichaamsgericht therapeut / PMT-er in de seksespecifieke hulpverlening.

De kern van vaktherapie gaat over ervaren en doen. Zoals exposure in een veilig geënsceneerde setting. Ervaring en lichaamsgerichte ervaringen opdoen. Vaak gaat het over emoties en gedrag. Deze leren uiten of juist leren beteugelen.

Overschakelen naar een ander vakgebied, naar supervisie, coaching en kon ik niet zonder erover te schrijven. Inmiddels zijn de boeken uitverkocht en heeft de uitgever toestemming gegeven de boeken vrij beschikbaar te stellen in een PDF. Ben je werkzaam als regiebehandelaar, vaktherapeut in de forensische psychiatrie of heb je te maken met cliënten en complexe trauma, misbruik of verlies. Wil je meer weten over vaktherapie, lichaamsgericht of ervaringsgericht werken in supervisie. Bezoek dan een van de activiteiten in de week van de vaktherapie. https://www.weekvandevaktherapie.nl

Ben je eerder een lezer dan een doener. Bekijk dan deze publicaties.

Ook beschikbaar de eerste uitgave van het EFP. Vaktherapie in de forensische zorg https://efp.nl/publicaties/vaktherapie-in-de-forensische-zorg

Heb je vragen over dit vakgebied of dit implementeren binnen je organisatie. Neem gerust contact op.

Een interactieve online training? Hoe dan?

Natuurlijk willen deelnemers onder de aangescherpte regels weten of hun geplande training wel of niet doorgaat. De driedaagse intervisietraining heb ik al een keer verzet, zou fysiek doorgaan en nu toch weer niet. Het is fijn dat ik goede ervaringen heb opgedaan met online begeleiden van intervisie, coaching en supervisie. Zelfs de online trainingen met een trainingsacteur verlopen verassend goed.

Positiever dan ik had verwacht

Deelnemers vinden het prettig als de online bijeenkomsten gestructureerd verlopen. Actief deelnemers het woord geven, werken in subgroepen, vragen stellen of feedback geven via de chat, terugkoppeling met scherm of whiteboard delen. Inmiddels kent iedereen de mogelijkheden van beeldbellen wel. De reacties zijn positiever dan ik had verwacht!

Doen en ervaren 

Om te komen tot verdieping, verbinding en integratie. Blijft de vraag. Hoe breng ik het leren op meerdere lagen ook online op een interactieve manier tot stand? Middels niet-talige reflectie, diverse werkvormen en ervaringsgerichte methodieken.

Hoe?

De interactieve online intervisie training omvatten een mix van interventies: 

 • Voorbereidende opdrachten thuis
 • Online les via zoom
 • Intervisiemethoden oefenen in subgroepen
 • Feedback
 • Reflectieve variaties
 • e-mail begeleiding
 • online coach moment 

Deze online intervisietraining biedt jou handvaten om intervisie te begeleiden en te implementeren binnen je werk. 

Data 

De intervisie training is volledig online en vindt plaats op drie zaterdagen:

 • 28 november 2020
 • 12 december 2020
 •   9 januari 2021

In 2021 starten er intervisie trainingen op vrijdagen en woensdagen.

Meld je aan via: https://gorrycleven.com/organisatie-begeleiding/

Zekerheid

“Meer zekerheid in de uitvoering”, was een van de reacties uit de evaluatie van de driedaagse intervisietraining van dit jaar. 

Vaak zijn professionals in staat intervisie zelf vorm te geven. Echter als professionals elkaar in de uitvoering van het werk tegenkomen of afhankelijk zijn van elkaar in die uitvoering blijkt het lastiger intervisie zelf vorm te geven. Andere dynamieken kunnen dan de overhand krijgen waardoor het hanteren van de structuur die intervisie nodig heeft lastig blijkt.

Regelmatig is dat terug te voeren op de basisbehoeften in contact. Die ook tijdens intervisie van belang zijn.

 • Ben ik in beeld? Word ik gezien? 
 • Heb ik enige mate van invloed? Is er aandacht als ik spreek? 
 • Is de afstand nabijheid passend voor mij? Kan ik grenzen en ruimte geven?

Tijdens de intervisie-training is aandacht voor parallelprocessen in de werkrelatie, de samenwerking met anderen. Intervisie methoden staan centraal om te ervaren welke methode past bij jou of bij de inbreng. Professionele identiteit is een bril om naar loopbaanontwikkeling te kijken. Het doel van de training is de deelnemers toe te rusten om intervisiegroepen te gaan begeleiden. Dat is gelukt, de training werd beoordeeld met een 8,8 en deelnemers ervaren meer zekerheid in de uitvoering na afloop.

De intervisie training voor 2020 staat alweer gepland, meer info hierover

Er worden intervisiegroepen gestart voor zzp-ers. Ben je op zoek naar een intervisiegroep, meld je hier aan als belangstellende.