Samenwerken

Er zijn van die dingen die we van jongs af aan bijna dagelijks doen, zonder ooit echt geleerd te hebben hoe het moet. Samenwerken bijvoorbeeld. We doen het als kind met vriendjes. Als volwassen bij klussen thuis en natuurlijk op ons werk. We overleggen met onze collega’s. Sparren met andere afdelingen en werken samen met mensen uit andere organisaties.

De manieren waarop we samenwerken kunnen heel verschillend zijn. Net als de redenen om het te doen. Soms werk je samen het uit noodzaak, omdat er te veel werk is en je de taken onderling verdeelt. Soms omdat je al samenwerkend zorgt voor continuïteit, zoals bijvoorbeeld in de zorg. En door de combinatie van verschillende visies en inzichten kom je samen vaak tot een betere oplossing voor een probleem.

Onderling afhankelijk van elkaar

Maar ondanks al die verschillen, weet ik uit ervaring dat er een grote gemene deler is: je bent als samenwerkend team van elkaar afhankelijk voor een goed resultaat! En het erkennen van die onderlinge afhankelijkheid is belangrijk. Zeker als samenwerken ook in een team gaat. Dan is samenwerken namelijk meer dan simpelweg een taak vervullen. De onderlinge relatie en de dynamiek spelen een belangrijke rol.

Een mix van vaardigheden, kennis en ervaringen

Je neemt als medewerker namelijk jouw eigen vaardigheden, kennis en eigenschappen mee. De manier waarop je als team vervolgens met die verschillende kwaliteiten omgaat, bepaalt grotendeels de uitkomst van de samenwerking. In een vloeiend verlopende samenwerking benut en versterk je elkaars kwaliteiten en eigenschappen. Iedereen kan dat waar hij of zij goed in is kwijt in zo’n samenwerking, met mooie resultaten tot gevolg.

Dat was wat gebeurde toen ik ooit een nieuwe collega inwerkte. Ik ontdekte dat hij goede contactuele eigenschappen had, makkelijk contact legde met anderen en doelgericht bleef. Zelf zat ik door mijn kennis en ervaring te lang op de inhoud. We vulden elkaar daardoor goed aan en konden onze klanten zo nog beter van dienst zijn. Dat maakt samenwerken leuk.

Samenwerken kan een uitdaging zijn

Maar samenwerken kan ook een hele klus zijn als het allemaal niet zo lekker loopt. Vaak komt dat omdat één of meerdere basisbehoeften voor een goede samenwerking  niet worden vervuld. Je hebt bijvoorbeeld het idee weinig invloed te hebben in de groep of een team, je voelt je niet gehoord en gezien of niet voldoende betrokken als deel van het team. In plaats van elkaar te stimuleren, ontstaat er weerstand en wantrouwen onderling.

Wederkerigheid

Die onderlinge afhankelijkheid in een samenwerking vraagt dus om vertrouwen in elkaar en in elkaars kennis en kunde. Je open stellen naar de ander zorgt voor minder afstand en voor meer betrokkenheid bij een gezamenlijk project. Het is heel fijn om samen te werken met collega’s die jouw klankbord zijn wanneer je twijfels hebt. Het is goed om te weten dat je op hen kan terugvallen wanneer dat nodig is en dat zij je steunen of aanspreken als het nodig is. Dat komt de samenwerking alleen maar ten goede.

Goed samenwerken is een kunst

Goed samen werken begint bij jezelf. Stel jezelf open om elkaar echt te leren kennen en blijf niet vasthouden aan die befaamde eerste indruk. Ben nieuwsgierig naar die ander en naar jezelf in het contact. Zo ontdek je niet alleen elkaars talenten en gedragspatronen, maar ook de dynamiek tussen jullie. Je leert de manier waarop iemand denkt kennen en waarom iemand op zijn of haar manier reageert. Dat helpt om het verschil te blijven zien tussen iemands inhoudelijke bijdrage en jullie onderlinge dynamiek en te weten wanneer welk van die twee feedback nodig heeft.

Blijf daarom ook tijdens een samenwerking oor en oog houden voor alles wat jouw andere teamleden en samenwerkingspartners bezighoudt. Het gevoel van wederkerigheid krijgt zo kans te groeien. En dat heeft een positief effect op de sfeer en zorgt voor meer plezier.