Coaching is een methodiek erop gericht om ergens beter in te worden. In je werk, in je communicatie, in je leiderschap, in je samenwerking, in je onderhandelingen, je presentatie, de wijze waarop je grenzen aangeeft, je met je emoties omgaat of specifiek met je agressie of je verdriet. Om maar enkele voorbeelden te noemen.

Wat heb je nodig en wanneer

Ik ben gewend om systemisch en ervaringsgericht te werken. Zet de Roos van Leary in, de logische niveaus, de vijf G’s of kernkwadranten. Meer nog dan alle methodieken sluit ik aan bij jou, je denken, voelen, willen en handelen. Waarin jij verder wilt komen en binnen welke termijn.

Teamprocessen

Naast individuele coaching ben ik gespecialiseerd in teamontwikkeling. vanuit het perspectief van een zelforganiserend team of een teamleider. Inzicht in de formele en informele processen zorgt voor eigenaarschap van de teamleden. Hierdoor is het mogelijk om ieders bijdrage aan het geheel van de samenwerking te onderscheiden.

Ben je docent en op zoek naar een coach. Ben je instellingsupervisor of teamcoach en op zoek naar een externe coach of heb je vragen. Bel me via 06 53 94 41 47 of maak gebruik van het contactformulier.