Verkeerde Verwachting

Jaarlijks vindt in mei de afrekening van de auteursvergoeding en de repro-rechten plaats. Ik had me ingesteld op een nihil bedrag. Vorig jaar liet de uitgever namelijk al weten dan mijn boek In Scène niet meer herdrukt gaat worden. Zo ook Het Teamraster, een spel voor teambegeleiding en ontwikkeling. Nu is dat met een uitgave uit 2004 en 2008 heel begrijpelijk. Immers het wetenschappelijk gehalte van  dramatherapie en ervaringsgerichte werkvormen waar In Scene over gaat is sindsdien toegenomen dat een herziene versie of een actueler boek op zijn plaats is.
Zo ook met het Teamraster en het boek Teams in Welzijn en Gezondheidszorg. Geschreven nog vlak voordat de zelf-organiserende teams een hype werd. Het spel biedt teams en organisaties een handvat in de volgende stap in hun ontwikkeling. Het boek biedt informatie over wat er in teams en organisaties van invloed is. Is het boekentijdperk voorbij, lezen mensen nog of speuren we liever het WWW af om informatie te vergaren?
Bij de jaarlijkse afrekening bleek dat mijn boek over Teams in welzijn en gezondheidszorg in tien jaar nog nooit zo goed verkocht was. Een enorme verassing. Wat is er aan de hand in teams en op welke vragen geeft het boek antwoord?
Ik zie de schaalvergroting en het stoeien met instrueren, coachen, delegeren of zelfsturen. Ik zie het vertrek van kennis en het onvermogen van organisaties om hun kennis te borgen. Ik zie de komst van jonge professionals die hun rol en taak snel onder de knie hebben, maar nog niet voor vol worden aangezien. Ik zie professionals die onder druk staan. Problemen en oplossingen die worden geïndividualiseerd. Alsof er minder tijd is voor reflectie, een geïntegreerde analyse van kansen en problemen.
Het boek stelt de medewerker centraal als professional, teamlid en onderdeel van een organisatie. Het boek staat ook stil bij de rol een instellingssupervisor. Ik had de verwachting dat de inhoud achterhaald zou zijn. Niets blijkt minder waar. Daarom vind ik het boeiend om workshops over organisatieprocessen, teamdynamiek of parallelprocessen te geven