Verandering van processen, van kennis en kunde vraagt niet alleen om een gedegen advies, een uitgewerkt plan, maar vraagt ook om oog voor de interne dynamiek en richting.
Het vraagt ook om tijd en een visie op wat er nodig is om iets te laten slagen binnen de context en zicht te hebben op wat dat vraagt van medewerkers. Met de verschillende taken en rollen die er zijn.
Dit samen vorm geven maakt implementatie sterk en borging mogelijk. Het zowel intern sturen en extern begeleiden geeft de goede condities om te slagen. Uiteraard speelt daarin de communicatie intern een belangrijke rol.
 
Heeft u vragen of belangstelling neem gerust contact op.