Supervisie is een leertraject dat wordt ingezet om de kwaliteit van je vakgebied op peil te houden. Veel beroepen maken in hun registratie eisen gebruik van supervisie als methodisch instrument waarbij reflectie op gedrag, ervaringen en overtuigingen, op overdracht en tegenoverdracht in de werksituatie centraal staat.
In supervisie ben je maximaal eigenaar van je eigen leervraag. Je persoonlijke leervragen worden methodisch aan de hand van inbreng en reflectie besproken. Door middel van doorvragen, verder onderzoeken en verbinden met nog onbewuste aspecten jezelf.
Dit leidt tot een beter functioneren. Beter in die zin dat het beter past bij de kernwaarden die bij jou en je beroep horen. Zodat je in je beroep kunt doen wat je werkelijk wilt en kunt. Tevens worden inzicht, bewustwording en handelingsmogelijkheden vergroot. Bij uitstek een leermethode voor mensen die met mensen werken of leiding geven.
Supervisie kan individueel gegeven worden of in een kleine groep van 3 personen. Het aantal bijeenkomsten is afhankelijk van de vraag of de eisen van een beroepsgroep.
Wil je meer weten of heb je vragen neem dan gerust telefonisch contact op of maak dan gebruik van het contactformulier.