Supervisie is gericht op verdere ontwikkeling van je professioneel handelen. Begeleiding in leren omtrent eigen vragen die kunnen gaan over methodische verdieping, samenwerking, attitude of het beter uit de verf komen in specifieke taak of functie. Leren op basis van maximale eigenaarschap door gebruik te maken van reflectie. Terugkijken op werkervaringen, op opvattingen en gedrag. Hierdoor worden inzicht, bewustwording en handelingsmogelijkheden vergroot. Bij uitstek een leermethode voor mensen die met mensen werken of leiding geven.

Vooral de persoonlijk-professionele kant van het functioneren staat centraal. De manier waarop jij met die ander omgaat en wat daarin persoonlijk en professioneel raakt krijgt de aandacht: “Hoe ervaar ik mijn dagelijks werk? Wat kost extra energie? Op welke manier kan ik de juiste afstand en nabijheid bewaren?  Hoe kan tijdens mijn werken mijn eigen emoties hanteren? Hoe ga ik om met verschillende belangen, dilemma’s of normen en waarden die aangetast worden?”

Supervisie is een traject dat vraagt om vertraging en verdieping. Leersupervisie is specifiek bedoeld voor het leren van het vak van supervisor. Intervisie is bij uitstek gericht op leren van en met elkaar als team of vakgenoten.